Air shelter IVRAir shelter Arma Suisse IVAir shelter Bund DeconAir shelter Maintenance MKIAir shelter mst sst
We are taking great care about the fire resistance of the materials we use for our tents. ACD sold their to many countries around the world consequently we had to fulfil many different national Norms and certificates for fire resistance tent membranes.

Below you can find a listing of the common used Norms in regards to fire resistance and we would like to give you an insight in the Flammability tests that are used.

YANMAZLIK TESTLERİ – FLAMMABILITY TESTS
TEST GROUP TEST ITEMS TESTLER-TESTS STANDARTLAR – STANDARDS TEMİZLEME İŞLEMİ - PRETREATME NT
           UPHOLSTERED FURNITURE   MATERIALS AND COMPONENTS TESTING OTURMA YERLERİ İÇİN DÖŞENMİŞ KOMPOZİTLERİN SİGARA MALZEMELERİ İLE TUTUŞABİLİRLİĞİ FIRE TESTS FOR FURNITURE BS 5852-1:1979
SOURCE 0
SOURCE 1
Numunede apre varsa soaking işlemi uygulanır 
OTURMA YERLERİ İÇİN DÖŞENMİŞ KOMPOZİTLERİN ALEV KAYNAKLARI İLE TUTUŞABİLİRLİĞİ
FIRE TESTS FOR FURNITURE
 
BS 5852-2:1982
SOURCE 2,3,4
Numunede apre varsa soaking işlemi uygulanır
BS 5852-2:1982
SOURCE 5,6,7 
COMPLETE
ITEMS AND COMPOSİTE TESTING              
DÖŞENMİŞ YATAK TABANLARI VE DÖŞEKLERİN YANABİLİRLİĞİ-PART 1 ASSESMENT OF THE IGNITABILITY OF MATTRESSES AND UPHOLSTERED BED BASES    BS EN 597-1:1995  
EN ISO 597-1:1994  
TS EN 597-1:2001  
DÖŞENMİŞ YATAK TABANLARI VE DÖŞEKLERİN YANABİLİRLİĞİ-PART 2 ASSESMENT OF THE IGNITABILITY OF MATTRESSES AND UPHOLSTERED BED BASES BS EN 597-2:1995  
EN ISO 597-2:1994  
TS EN 597-2:2001  
DÖŞEME İLE KAPLANMIŞ MOBİLYANIN YANABİLİRLİĞİ-PART 1 ASSESMENT OF THE IGNITABILITY OF UPHOLSTERED FURNITURE     BS EN 1021-1:2006  
EN 1021-1:2006  
TS EN 1021-1:2006  
ISO 8191-1:1987  
DÖŞEME İLE KAPLANMIŞ MOBİLYANIN YANABİLİRLİĞİ-PART 2 ASSESMENT OF THE IGNITABILITY OF UPHOLSTERED FURNITURE BS EN 1021-2:2006  
EN 1021-2:2006  
TS EN 1021-2:2006  
ISO 8191-2:1988  
FABRICS AND TEXTILES  BEDDING ITEMS  YATAK MALZEMELERİNİN YANMA DAVRANIŞI-PART 1
BURNING BEHAVIOUR OF BEDDING
ISO 12952-1:1998  *BS EN 26330'a gore 5 yıkama  
BS EN ISO 12952- 1:1999
                      ITEMS EN ISO 12952-1:1998  veya 5 kuru temizleme (bkz.açıklama lar)  
TS EN ISO 12952- 1:2001 
    YATAK MALZEMELERİNİN YANMA DAVRANIŞI-PART 2
BURNING BEHAVIOUR OF BEDDING ITEMS
ISO 12952-2:1998  *BS EN 26330'a gore 5 yıkama veya 5 kuru temizleme (bkz.açıklama lar)
BS EN ISO 12952- 2:1999 
EN ISO 12952-2:1998 
TS EN ISO 12952- 2:2001 
YATAK MALZEMELERİNİN YANMA DAVRANIŞI-PART 3
BURNING BEHAVIOUR OF BEDDING ITEMS    
ISO 12952-3:1998  *BS EN 26330'a gore 5 yıkama veya 5 kuru temizleme (bkz.açıklama lar)    
BS EN ISO 12952- 3:1999 
 EN ISO 12952-3:1998
 TS EN ISO 12952- 3:2001
 TEST GROUP TEST ITEMS TESTLER-TESTS  STANDARTLAR –
STANDARDS 
TEMİZLEME İŞLEMİ
- PRETREATME NT
FABRICS AND TEXTILES CLOTHING   DİKEY YERLEŞTİRİLMİŞ TEKSTİL KUMAŞLARININ ALEV UYGULAMASI İLE YANMA TESPİTİ
METHODS FOR FLAMMABILITY OF TEXTILE FABRICS WHEN SUBJECTED TO FLAME 
BS 5438:1989 
GIYSILIK KUMAŞLAR YANMA TESTİ FLAMMABILITY OF CLOTHING TEXTILES  US CPCS CFR 16 PART 1610  Orjinal , Kuru Temizleme ve Yıkama Sonrası
FABRICS AND TEXTILES  CLOTHING   GIYSI VE GIYSILIK KUMAŞLARDA YANMA TESTİ
STANDARD TEST METHOD FOR FLAMMABILITY OF APPAREL TEXTILES
ASTM D 1230-94  Orjinal , Kuru Temizleme ve Yıkama Sonrası 
 FABRICS AND TEXTILES  CLOTHING        DÜŞEY KONUMDAKİ DENEY NUMUNELERİNİN TUTUŞMA ÖZELLİĞİ TAYİNİ DETERMINATION OF EASE OF IGNITION OF VERTICALLY ORIENTED SPECIMENS     ISO 6940:2004  -    
BS EN ISO 6940:2004 
EN 6940:2004 
TS 5775 EN ISO 6940:2006 
DÜŞEY KONUMDAKİ DENEY NUMUNELERİNİN ALEV YAYILMA ÖZELLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ MEASUREMENT OF FLAME SPREAD PROPERTIES OF VERTICALLY ORIENTED SPECIMENS     ISO 6491:2003    -  
BS EN ISO 6941:2003 
EN ISO 6941:2003 
TS EN ISO 6941:2007 
FABRICS AND TEXTILES  CURTAINS AND DRAPES  DÜŞEY KONUMDA YERLEŞTİRİLMİŞ  BS EN 13772:2003  
                DENEY PARÇALARINDA BÜYÜK YAKMA KAYNAĞI KULLANILDIĞINDA ALEV YAYILMASININ TAYİNİ (PERDELER)
MEASUREMENT OF FLAME SPREAD OF VERTICALLY ORIENTED SPECIMENS WITH LARGE IGNITION SOURCE (CURTAINS AND DPAPES)  
EN 13772:2003 ISO 6330:2000'e gore 1 yıkama veya 1 kuru temizleme sonrası
 
TS EN 13772:2004 
TEKSTİL VE TEKSTİL MAMULLERİ YANMA OZELLİKLERİ SINIFLANDIRMA ŞEMASI ( PERDELER)

TEXTILE AND TEXTILE PRODUCTS BURNING BEHAVIOUR CLASSIFICATION SCHEME (CURTAINS AND DRAPES)   
BS EN 13773:2003 EN 1101methodu uygulanır.Tut uşma durumunda EN 1102,tutuşma ma durumunda EN 13772 uygulanır.Te mizleme işlemi buna gore yapılır.

 
EN 13773:2003
TS EN 13773:2004 
PERDELIK KUMAŞLAR,DRAPELER VE PENCERE STORLARI İÇİN YANMA GEREKLİLİKLERİ SPECİFİCATION FOR FABRICS,CURTAINS AND DRAPES- FLAMMABILITY REQUIREMENTS   BS 5867-2:1980-TYPE A
TYPE B
TYPE C(50 yıkama) DHSS için kullanılan ürünlerde

*BS 5651:1978'e gore temizleme işlemi (bkz. açıklama)
S 5867-2:2008-TYPE A
TYPE B
TYPE C(50 yıkama)
 TEST GROUP TEST ITEMS  TESTLER-TESTS STANDARTLAR –
STANDARDS 
 TEMİZLEME İŞLEMİ
- PRETREATME NT
FABRICS AND TEXTILES CLOTHING    DİKEY YERLEŞTİRİLMİŞ TEKSTİL KUMAŞLARININ ALEV UYGULAMASI İLE YANMA TESPİTİ
METHODS FOR FLAMMABILITY OF TEXTILE FABRICS WHEN SUBJECTED TO FLAME
BS 5438:1989 -
 GIYSILIK KUMAŞLAR YANMA TESTİ FLAMMABILITY OF CLOTHING TEXTILES US CPCS CFR 16 PART 1610 Orjinal , Kuru Temizleme ve Yıkama Sonrası
FABRICS AND TEXTILES  CLOTHING  GIYSI VE GIYSILIK KUMAŞLARDA YANMA TESTİ
STANDARD TEST METHOD FOR FLAMMABILITY OF APPAREL TEXTILES 
 ASTM D 1230-94 Orjinal , Kuru Temizleme ve Yıkama Sonrası
FABRICS AND TEXTILES CLOTHING      DÜŞEY KONUMDAKİ DENEY NUMUNELERİNİN TUTUŞMA ÖZELLİĞİ TAYİNİ DETERMINATION OF EASE OF IGNITION OF VERTICALLY ORIENTED SPECIMENS ISO 6940:200  -
BS EN ISO 6940:2004
EN 6940:2004 
TS 5775 EN ISO 6940:2006
DÜŞEY KONUMDAKİ DENEY NUMUNELERİNİN ALEV YAYILMA ÖZELLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ MEASUREMENT OF FLAME SPREAD PROPERTIES OF VERTICALLY ORIENTED SPECIMENS     ISO 6491:2003 -
  
BS EN ISO 6941:2003 
EN ISO 6941:2003 
TS EN ISO 6941:2007
FABRICS AND TEXTILES  CURTAINS AND DRAPES  DÜŞEY KONUMDA YERLEŞTİRİLMİŞ  BS EN 13772:2003   
                DENEY PARÇALARINDA BÜYÜK YAKMA KAYNAĞI KULLANILDIĞINDA ALEV YAYILMASININ TAYİNİ (PERDELER)
MEASUREMENT OF FLAME SPREAD OF VERTICALLY ORIENTED SPECIMENS WITH LARGE IGNITION SOURCE (CURTAINS AND DPAPES)  
EN 13772:2003  ISO 6330:2000'e gore 1 yıkama veya 1 kuru temizleme sonrası  
TS EN 13772:2004 
  TEKSTİL VE TEKSTİL MAMULLERİ YANMA OZELLİKLERİ SINIFLANDIRMA ŞEMASI ( PERDELER)

TEXTILE AND TEXTILE PRODUCTS BURNING BEHAVIOUR CLASSIFICATION SCHEME (CURTAINS AND DRAPES) 
BS EN 13773:2003  TEXTILE AND TEXTILE PRODUCTS BURNING BEHAVIOUR CLASSIFICATION SCHEME (CURTAINS AND DRAPES)

BS EN 13773:2003

EN 13773:2003

EN 1101methodu uygulanır.Tut uşma durumunda EN 1102,tutuşma ma durumunda EN 13772 uygulanır.Te mizleme işlemi buna gore yapılır.   
EN 13773:2003 
TS EN 13773:2004 
PERDELIK KUMAŞLAR,DRAPELER VE PENCERE STORLARI İÇİN YANMA GEREKLİLİKLERİ SPECİFİCATION FOR FABRICS,CURTAINS AND DRAPES- FLAMMABILITY REQUIREMENTS   BS 5867-2:1980-TYPE A
TYPE B
TYPE C(50 yıkama) DHSS için kullanılan ürünlerde 
*BS 5651:1978'e gore temizleme işlemi (bkz. açıklama)
BS 5867-2:2008-TYPE A
TYPE B
TYPE C(50 yıkama) 
 TEST GROUP TEST ITEMS TESTLER-TESTS STANDARTLAR –
STANDARDS
TEMİZLEME İŞLEMİ
- PRETREATME NT
FABRICS AND TEXTILES    CURTAINS AND DRAPES    SALON PERDELERİ YANMA ÖZELLİĞİ
(KÜÇÜK ALEV)
TEXTILES AND TEXTILE PRODUCTS. BURNING BEHAVIOUR-CURTAINS AND DRAPES(SMALL FLAME)   
BS EN 1101:1996   BS EN 26330:1994'e gore 1 yıkama veya 1 kuru temizleme işlemi
 
EN 1101:1995
TS EN 1101:2003 
FABRICS AND TEXTILES CURTAINS AND DRAPES   SALON PERDELERİ YANMA ÖZELLİĞİ
TEXTILES AND TEXTILE PRODUCTS BURNING BEHAVIOUR-CURTAINS AND DRAPES
BS EN 1102:1996  BS EN 26330:1994'e gore 1 yıkama veya 1 kuru temizleme işlemi   
 EN 1102:1995
 TS EN 1102:2003
FABRICS AND TEXTILES CARPETS AND FLOORS   TEKSTİL ZEMİN KAPLAMALARINDA KÜÇÜK BİR TUTUŞMA KAYNAĞININ ETKİLERİNİN TESPİT EDİLMESİ SPECIFICATION FOR ASSESMENT AND LABELLING OF TEXTILE FLOOR COVERINGS   BS 4790:1987
BS 5287:1988 
FABRICS AND TEXTILES CARPETS AND FLOORS    TEKSTİL YER DÖŞEMELERİ-YANMA KARAKTERİ
TEXTILE FLOOR COVERINGS- BURNING BEHAVIOUR
SO 6925:1982     
BS 6307:1982 
TS 5193:1987 
FABRICS AND TEXTILES FOR MILITARY USES BRANDA BEZİ – ASKERİ AMAÇLA KULLANILAN(Bu test için indirim geçerli değildir)
CLOTH DUCK COTTON-FOR MILITARY USES
TS 3596:1981 BÖLÜM 2.3.7   
FABRICS AND TEXTILES PROTECTIVE CLOTHING ISI VE ALEVE KARŞI KORUMA PROTECTION AGAINST HEAT AND FLAME TEST METHOD FOR LIMITED FLAME SPREAD   BS EN ISO 15025:2002 -    
EN ISO 15025:2002 
ISO 15025:2000 
TS EN ISO 15025:2006 
SI VE ALEVE KARŞI KORUMA PROTECTION AGAINST HEAT AND FLAME TEST METHOD FOR LIMITED FLAME SPREAD

(aluminyumla kaplı ürünler ve derilere temizleme yapılmaz)   
EN 532:1994    - 
BS EN 532:1995 
TS EN 532:1996 
SI VE ALEVE KARŞI KORUMA PROTECTION AGAINST HEAT AND FLAME TEST METHOD FOR LIMITED FLAME SPREAD

(aluminyumla kaplı ürünler ve derilere temizleme yapılmaz)   
EN 533:1997  Orjinal+ 12 temizleme işlemi sonrası(yıkam a veya kuru temizleme) Yıkanmayan ürünler için 5 kuru temizleme + soaking işlemi sonrası   
BS EN 533:1997 
TS EN 533:2002 
FABRICS USED IN TRANSPORTATI ON  OTOMOTIVE  MOTORLU TAŞITLARDA İÇ MALZEMELERİN YANMA DAVRANIŞININ TESPİTİ DETERMINATION OF BURNING BEHAVIOUR OF INTERIOR MATERİALS IN MOTOR VEHICLES(Bu test için indirim geçerli değildir)  DIN 75200:1980 
TEST GROUP TEST ITEMS TESTLER-TESTS STANDARTLAR –
STANDARDS
TEMİZLEME İŞLEMİ
- PRETREATME NT
FABRICS USED IN TRANSPORTATI ON OTOMOTIVE IÇ MALZEMELERİN YANABİLİRLİĞİ FLAMMABILITY OF INTERIOR MATERIALS(Bu test için indirim geçerli değildir)  FMVSS 302   
FABRICS USED IN TRANSPORTATI ON OTOMOTIVE KARAYOLU TAŞTILARI ,TARIM VE ORMANCILIKTA KULLANILAN MAKİNA VE TRAKTÖRLER-İÇ MALZEMELER YANMA DAVRANIŞI DETERMINATION OF BURNING BEHAVIOUR OF INTERIOR MATERIALS(Bu test için indirim geçerli değildir)   ISO 3795:1989  
TS ISO 3795:1999   
    YATAY KONUMDAKİ KENARDAN TUTUŞTURULAN NUMUNELERDE ALEV YAYILMA ÖZELLİĞİ DETERMINATION OF FLAME SPREAD PROPERTIES FOR HORIZONTALLY ORIENTED SPECIMENTS IGNITED FROM EDGE (Bu test için indirim geçerli değildir)  TS 6346:1989  
TOYS TOYS OYUNCAK GÜVENLİĞİ:PART 2 SAFETY OF TOYS:PART 2    BS EN 71-2     
EN 71-2 
TS EN 71-2 


IMO (International Maritime Organization) Standartları için de bir liste veriniz.